Contact en meer

Privacy

Juridische mededeling

Auteursrecht en Disclaimer

Alle informatie op deze website is onderworpen aan voortdurende herziening en actualisering door de uitgever. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens achterhaald raken, daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en staan niet garant voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Hetzelfde geldt voor informatie en gegevens op websites buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever, die kunnen worden opgeroepen via een link. Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen. Alle content van de Abellio-website is beschermd door het auteursrecht. De vermenigvuldiging van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal vereist de voorafgaande toestemming van Abellio GmbH.

Privacy

Wij wijzen erop dat wij persoonlijke gegevens die worden verzameld via deze site, voor specifieke doeleinden en overeenkomstig de bepalingen van de Duitse Gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) gebruiken en verwerken. Persoonlijke gegevens zijn verstrekte individuele gegevens over persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, beroep en bankgegevens), maar ook alle gevoelige gegevens (bijvoorbeeld gezondheidstoestand, inkomen en financiële draagkracht). Al deze gegevens zijn volgens de Duitse Gegevensbeschermingswet onderworpen aan bijzondere bescherming, die wij realiseren door technische en organisatorische maatregelen. Het opslaan van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op speciaal beveiligde computers. De verwerking en opslag vindt uitsluitend plaats voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens aan derden. Onze medewerkers en dienstverleners zijn verplicht tot gegevensbescherming overeenkomstig § 5 BDSG. Naleving van de regels inzake gegevensbescherming wordt bewaakt door een functionaris voor gegevensbescherming. Op deze website kunt u zich anoniem bewegen. Wij registreren alleen de naam van uw internetprovider, de website van waaraf u deze website bezoekt en de pagina's die u bij ons bezoekt. De hierbij ingewonnen gegevens worden uitsluitend statistisch geëvalueerd, zonder herleidbaarheid tot een individuele persoon.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zog. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en voor andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige mate zult kunnen gebruiken.

U kunt ook de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Overdracht en verstrekking van gegevens

Wij kunnen de veiligheid van de ons via internet verstrekte gegevens niet garanderen. Volgens de Duitse Gegevensbeschermingswet hebt u recht op informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en recht op verwijdering, blokkering of correctie van deze gegevens. Neem in deze gevallen direct contact op met:
info [at] abellio [dot] de