Contact en meer

Privacyverklaring vacaturesite

Privacyverklaring 
De door u ingevoerde gegevens vallen voor een deel onder de bescherming van de Duitse gegevensbeschermingswet. Wij houden hiermee rekening en hebben een deskundige en betrouwbare externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De externe gegevensbescherming wordt waargenomen door UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG


Verzameling en verwerking persoonlijke gegevens 
U kunt ons online-aanbod gebruiken zonder openbaarmaking van uw identiteit. U geeft ons met de verzending van de gegevens (die u bijvoorbeeld invult op contactformulieren) toestemming om deze informatie voor eigen zakelijke doeleinden (verzending van aangevraagd materiaal/informatie, verwerking voor reclame en marktonderzoek) te kunnen gebruiken, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Uw eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment voor toekomstig gebruik worden herroepen. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden aan derden verstrekt.


Bij elke toegang tot inhouden van onze website worden de volgende gegevens voor statistische doeleinden verwerkt, waarbij de individuele gebruiker anoniem blijft:

  • Naam van het opgevraagde bestand
  • Datum en tijd van de oproep
  • Overgedragen hoeveelheid data
  • IP-adres


Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Het gaat hierbij om zogenaamde 'session cookies', die automatisch na uw bezoek worden gewist. U kunt het installeren van cookies weigeren door het veranderen van de instellingen van uw browser. Dit kan er echter voor een deel toe leiden dat sommige gedeeltes van de website niet in volledige mate kunnen worden gebruikt.

 

Gebruik van de vacaturesite
De Abellio Groep is blij met uw belangstelling voor het werken in een van onze bedrijven. Het is een belangrijk aandachtspunt voor ons om uw persoonlijke gegevens te beschermen bij de verwerking ervan tijdens de hele sollicitatieprocedure. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld tijdens de sollicitatieprocedure en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.


De door u op de vacaturesite ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de afwikkeling van de sollicitatie en voor het bezetten van de functie verzameld en verwerkt door de Abellio groep. U kunt in de sollicitatieprocedure op eigen initiatief of naar een specifieke vacature solliciteren. Als u zich op de vacaturesite als open sollicitant heeft geregistreerd, worden uw gegevens gebruikt voor het testen van uw geschiktheid voor alle in aanmerking komende vacatures. Als u heeft gesolliciteerd naar een specifieke functie, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor de bezetting van deze concrete functie. Als u wilt dat uw profiel wordt bekeken op geschiktheid voor andere functies, dient u hiervoor toestemming te geven. Vacatures worden bij de Abellio groep in samenwerking met de bevoegde hr-medewerkers en in overleg met de leidinggevenden van de betreffende afdelingen ingevuld. De leidinggevenden van de betreffende afdelingen en de hr-medewerkers kunnen tot verschillende bedrijven van Abellio behoren. Daarom kunnen uw gegevens zowel nationaal als internationaal binnen de Abellio groep worden gebruikt. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk en geven deze niet door aan personen buiten de Abellio groep. Indien u wordt aangesteld, worden uw gegevens als medewerkersgegevens opgeslagen en verwerkt.
Na afloop van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Als u uw sollicitatie intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.


Webanalyse met Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de website-activiteiten en voor andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige mate zult kunnen gebruiken.

U kunt ook de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com 


Aansprakelijkheid voor eigen inhoud 
De inhoud van deze pagina's is gemaakt met grote zorg. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 I van de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz, TMG) binnen de kaders van de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's.


Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe aanbieders)
Deze inhoud dient te worden onderscheiden van kruisverwijzingen ('links') naar door andere aanbieders beschikbaar gestelde inhoud. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed; voor de inhoud van gelinkte pagina's is altijd de aanbieder of exploitant van de betreffende pagina's verantwoordelijk.


Vragen 
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming en zijn team, ook bij verzoeken om informatie, verzoeken of klachten.

 

Contact
Externe functionaris voor gegevensbescherming
Nützenberger Straße 119
42115 Wuppertal
www.UIMC.de 
Tel: 0202 - 265 74 – 0